تبلیغات
صنعت فولاد - آخرین وضعیت هشت طرح استانی احیا مستقیم و فولادسازی

آخرین وضعیت هشت طرح استانی احیا مستقیم و فولادسازی

شنبه 15 خرداد 1389 12:32 ب.ظ

نویسنده : علی فروزان
ارسال شده در: فولادسازی و بیلت ، آهن اسفنجی ،
براساس این گزارش، عملكرد پیشرفت فیزیكی طرح فولاد چهارمحال و بختیاری تا پایان فروردین‌ماه امسال حاكی است كه واحد احیای مستقیم 82/55 درصد، واحد فولادسازی 17/17 درصد، واحدهای پشتیبانی و جنبی 86/27 درصد پیشرفت كرده است.

وضعیت پیشرفت فیزیكی طرح فولاد میانه نیز نشان می‌دهد كه این طرح در بخش احیای مستقیم 04/43 درصد، واحد فولادسازی 54/15 درصد، واحدهای پشتیبانی و جنبی 65/35 درصد پیشرفت فیزیكی دارد. طرح فولاد قائنات نیز تا پایان فروردین‌ماه89 در بخش واحد احیای مستقیم 4/49 درصد، در واحد فولادسازی 12 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 45/28 درصد پیشرفت فیزیكی دارد.

همچنین میزان پیشرفت فیزیكی طرح فولاد نی‌ریز در مدت یاد شده، در بخش واحد احیای مستقیم 11/50 درصد، در واحد فولادسازی 3/16 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 7/25 درصد گزارش شده است.

براساس این گزارش، طرح فولاد شادگان نیز تا پایان فروردین‌ماه امسال در بخش واحد احیای مستقیم 47/50 درصد، در واحد فولادسازی 67/14 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 99/34 درصد پیشرفت فیزیكی را پشت سر گذاشته است.

طرح فولاد بافت نیز در بخش واحد احیای مستقیم 16/37 درصد، در واحد فولادسازی 20/3 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 53/20 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.

یكی دیگر از طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی، طرح فولاد بافق است كه تا پایان فروردین‌ماه امسال در واحد احیای مستقیم 88/37 درصد، در واحد فولادسازی 26/3 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 65/20 درصد پیشرفت فیزیكی را تجربه كرده است.

وضعیت پیشرفت فیزیكی طرح فولاد سبزوار نیز نشان می‌دهد كه این طرح در پایان فروردین‌ماه سال جاری در بخش احیای مستقیم 4/36 درصد، در واحد فولادسازی 20/3 درصد، واحدهای پشتیبانی و جنبی 82/16 درصد و كل طرح از 75/17 درصد پیشرفت فیزیكی برخوردار است.

این گزارش حاكی است، براساس آمار یاد شده، بالاترین پیشرفت فیزیكی طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی در بخش احیای مستقیم با 82/55 درصد مربوط به طرح چهارمحال و بختیاری و در بخش فولادسازی نیز با 17/17 درصد متعلق به همین طرح است. طرح فولاد شادگان نیز با پیشرفت فیزیكی 47/50 درصد در بخش احیای مستقیم در رده دوم قرار دارد و طرح فولاد نی‌ریز با 11/50 درصد پیشرفت فیزیكی در بخش احیای مستقیم در ردیف سوم قرار دارد. در بخش فولادسازی نیز طرح‌های فولاد نی‌ریز با 32/16 درصد و فولاد میانه با 54/15 درصد به ترتیب حائز رتبه‌های دوم و سوم طرح‌های 8گانه هستند.
 در اینجا به ذكر جزئیات بیشتری از طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی می‌پردازیم.  

فولاد قائنات
طرح فولاد قائنات در استان خراسان‌جنوبی شهرستان قائن در حال اجراست و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح شامل یك واحد احیای مستقیم به روش میدركس، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی این طرح به ترتیب شامل 120 میلیون یورو  و 2016 میلیارد ریال، دستگاه اجرایی آن شركت ملی فولاد ایران و مشاور مادر طرح، شركت برسو است. پیمانكاران طرح در بخش واحد فولادسازی شركت‌های ایریتك و ایراسكو و در بخش واحد احیای شركت‌های ایریتك، تاسیسات دریایی و ایراسكو هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز مواد اولیه این طرح نیز سالانه یك میلیون و 240 هزار تن گندله برآورد شده است. فعالیت‌های جاری این طرح در واحد احیا، ادامه فعالیت‌های مهندسی در بخش‌های فرآیند، ساختمان، مكانیك، برق و ادامه عملیات اجرایی در بخش‌های Day Bin، Reformer، Product Bin، Clarifier و حمل بخشی از تجهیزات به سایت و ادامه فعالیت در ساختمان‌های غیرصنعتی و در بخش واحد فولادسازی، تكمیل 383 شمع ستون‌های سالن‌های اصلی ذوب و ادامه عملیات شمع‌ریزی، ادامه اجرای ساختمان اداری و فعالیت‌های مهندسی و در واحد پشتیبانی نیز ادامه اجرای ساختمان اداری مركزی مجتمع است. این گزارش حاكی است: از ابتدای اجرای طرح احداث واحد فولادسازی قائنات تا پایان فروردین‌ماه سال 89 در مجموع 738 میلیارد و 220 میلیون ریال هزینه شده است. طرح احداث فولادسازی نی‌ریز از دیگر طرح‌های 8‌گانه استانی و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال و مشخصات فنی طرح شامل یك واحد احیای مستقیم به روش PERED، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب 56/96 میلیون یورو و 2065 میلیارد ریال است.    

فولاد نی‌ریز
دستگاه اجرایی آن شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت تارا طرح و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، فولاد تكنیك و در بخش واحد فولادسازی: فولادتكنیك، فولاد پایا و MME هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح یك میلیون و 240 هزار تن گندله است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل: ادامه مهندسی پایه و تفصیلی در احیا و فولادسازی، ادامه ساخت و حمل و تجهیزات بخش احیا و فولادسازی، ادامه اجرای فعالیت‌های سیویل در بخش‌های احیا و فولادسازی، ادامه طراحی ساختمان‌های جنبی و جاده‌های داخلی و جمع‌آوری آب‌های سطحی توسط مشاور و ادامه عملیات نصب تجهیزات در بخش احیا است. همچنین از ابتدای طرح تاكنون رقمی معادل 684 میلیارد و 360 میلیون ریال در اجرای آن هزینه شده است.  

فولاد شادگان
از دیگر طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی طرح احداث واحد فولادسازی شادگان است كه در استان خوزستان شهرستان شادگان در دست اجراست. هدف از اجرای این طرح تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است و مشخصات فنی آن شامل یك واحد احیای مستقیم به روش PERED، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب 6/115 میلیون یورو و 1919 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی آن نیز شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت تارا طرح و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا: فولاد پایا، تدبیرصنعت و MME و در بخش واحد فولادسازی: فولاد گسترش، سدید، كارون، دزدشت، سدید و  MCC هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه آن یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل: ادامه شمع‌كوبی انبار بیلت و انبار قراضه و نوار نقاله‌ها، بتن‌ریزی و اجرای فونداسیون ساختمان كنترل روم، نصب Bustle ring و Upper part كوره، اتمام بتن‌ریزی دیواره‌های Clarifier، ادامه اجرای نمای ساختمان اداری و ادامه كار در سایر قسمت‌ها است. همچنین از ابتدای اجرای طرح تاكنون مبلغ 950 میلیارد و 860 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.  

فولاد سبزوار
طرح احداث واحد فولادسازی سبزوار از دیگر طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی است كه در استان خراسان‌رضوی شهرستان سبزوار در حال اجراست.   هدف از اجرای این طرح، تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال و مشخصات فنی آن شامل: یك واحد احیای مستقیم، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب8/103 میلیون یورو و 1799 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح نیز شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، مهندسی مشاور تارا طرح و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، انرژی‌گستر  نصیر و MMTE و در بخش واحد فولادسازی، انرژی‌گستر نصیر، MCC و كارون‌دزدشت هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه یك میلیون و 240 هزار تن در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل: ادامه نصب اسكلت فلزی كوره و بلوئر و نصب پانل‌های ریفرمر، ادامه عملیات قالب‌بندی و آرماتوربندی و بتن‌ریزی دیواره‌های برج خنك‌كن آب تمیز، انجام عملیات آجرچینی  Control Room و ساختمان اداری، ادامه عملیات قالب‌بندی و آرماتوربندی قیف پایینی مخزن روزانه و ادامه ساخت تجهیزات داخلی در كارگاه‌های سازنده و حمل بخشی از آنها به محل سایت است. همچنین از ابتدای اجرای این طرح تاكنون مبلغ 408 میلیارد و 790 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.  

فولاد میانه
از دیگر طرح‌های مورد گزارش طرح احداث واحد فولادسازی میانه است كه در استان آذربایجان‌شرقی، شهرستان میانه در دست اجرا است. هدف از اجرای طرح تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال و مشخصات فنی آن شامل: یك واحد احیای مستقیم به روش PERED، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن نیز به ترتیب 38/104 میلیون یورو و 2085 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت مشاور پولاد و پیمانكاران طرح در بخش واحد احیا، قرارگاه خاتم و در بخش واحد فولادسازی شركت‌های آسكوتك، MMTE، الكتروكنترل و MME هسند و نوع قرارداد نیز به‌صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه آن نیز یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در واحدهای احیا و فولادسازی و در واحد پشتیبانی شامل ادامه فعالیت‌های اجرایی و مهندسی ساختمان‌های جنبی است. همچنین از ابتدای اجرای طرح تا پایان فروردین‌ماه 89 در مجموع 726 میلیارد و 380 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.  

فولاد بافق
طرح احداث واحد فولادسازی بافق نیز از دیگر طرح‌های 8‌گانه استانی است كه محل اجرای آن در استان یزد، شهرستان بافق و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح شامل: یك واحد احیای مستقیم، یك واحد فولاد‌سازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن نیز به ترتیب 7/107 میلیون یورو و 1771 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح، شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، مشاور ایتوك ایران و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، شركت قائم‌الرضا و MMTE و در بخش واحد فولادسازی شركت‌های  تام ایران خودرو، ایران خودرو سازه و فوكس آلمان هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح در واحد احیا شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی (پایه و تفصیلی)، عملیات سیویل ریفرمر، كوره، دودكش، بلوئر، ادامه تامین و نصب تجهیزات، در واحد فولادسازی شامل: تحویل زمین به پیمانكار مربوطه و آغاز تجهیز كارگاه و در واحد پشتیبانی شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی است. همچنین از ابتدای طرح تاكنون معادل 419 میلیارد و 70 میلیون ریال برای آن هزینه صرف شده است.  

فولاد بافت
یكی دیگر از طرح‌های مذكور، طرح احداث واحد فولادسازی بافت است كه در استان كرمان، شهرستان بافت در دست اجرا است و هدف از اجرای طرح تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح نیز شامل: یك واحد احیای مستقیم، یك واحد فولاد‌سازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میـزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب 19/111 میلیون یورو و 1619 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح: شركت برسو و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، قرارگاه خاتم، فولاد پایا، MME و در بخش واحد فولاد‌سازی، قرارگاه خاتم و MME  هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح در واحد احیا شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی، ادامه فعالیت‌های اجرایی در كوره، كلاریفایر، Day Bin و Storage Bin و...، در واحد فولادسازی شامل: پیگیری‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی و تحویل زمین به پیمانكار مربوطه و در واحد پشتیبانی نیز ادامه فعالیت‌های اجرایی در سایت است. همچنین از ابتدای اجرای طرح تاكنون مبلغ 295 میلیارد و 990 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.

 فولاد چهارمحال و بختیاری
 طرح احداث واحد فولادسازی چهارمحال و بختیاری نیز یكی دیگر از طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی است كه در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن در دست اجرا است و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح شامل: یك واحد احیای مستقیم به روش MIDREX، یك واحد فولاد‌سازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی و میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن نیز به ترتیب 78/125 میلیون یورو و 2010 میلیارد ریال است.   دستگاه اجرایی طرح، شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت مشاور پولاد و پیمانكاران  آن در بخش واحد احیا، شركت‌های انرژی‌ گسترنصیر و MMTE و در بخش واحد فولاد‌سازی شركت‌های فولاد پایا، تدبیر صنعت و MME هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح نیز یك میلیون و 240 هزار تن است. اهم فعالیت‌های جاری طرح در واحد احیا شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در بخش‌های كوره و ریفرمر و...، در واحد فولادسازی شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در این بخش و در واحد پشتیبانی نیز ادامه فعالیت‌ها در سایت است. همچنین از ابتدای اجرای طرح مذكور تا پایان فروردین‌ماه امسال 850 میلیارد و 90 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -buy cialis germany
جمعه 16 آذر 1397 04:03 ق.ظ

Incredible all kinds of useful facts.
cialis prices in england online cialis generic cialis pill online prices for cialis 50mg precios cialis peru generic cialis with dapoxetine cialis professional from usa cialis mit grapefruitsaft click here cialis daily uk online cialis
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:42 ق.ظ

You made your stand extremely well.!
cialis australian price cialis usa cost click now cialis from canada cialis 100 mg 30 tablet we choice free trial of cialis viagra or cialis cialis daily dose generic cialis y deporte how do cialis pills work calis
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:16 ب.ظ

You actually suggested it fantastically!
the best choice cialis woman venta cialis en espaa purchase once a day cialis cialis generique 5 mg tadalafil 20 mg cialis dosage amounts cialis patent expiration cialis para que sirve generic cialis tadalafil generic cialis in vietnam
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:48 ق.ظ

Thanks! I value it.
how to buy cialis online usa online prescriptions cialis generic cialis 20mg uk tesco price cialis safe dosage for cialis tesco price cialis generic cialis at the pharmacy generic cialis pro cialis baratos compran uk cialis arginine interactio
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:50 ب.ظ

Reliable knowledge. Appreciate it!
cialis price thailand cialis without a doctor's prescription cialis ahumada cialis coupons cialis savings card how does cialis work cialis tadalafil online order cialis from india cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 5mg
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 03:26 ق.ظ

Kudos, Ample posts!

pastillas cialis y alcoho prix cialis once a da how much does a cialis cost cialis y deporte preis cialis 20mg schweiz deutschland cialis online how do cialis pills work costo in farmacia cialis cialis kaufen click now cialis from canada
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 02:20 ب.ظ

This is nicely put! .
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5mg prix cialis farmacias guadalajara cialis generico lilly cialis lowest price cialis prezzo in linea basso cialis for daily use canadian drugs generic cialis cialis online nederland cialis for sale
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:07 ق.ظ

Seriously plenty of awesome info!
generic cialis pro cialis pills price each cialis et insomni legalidad de comprar cialis click now cialis from canada acquisto online cialis cialis coupon overnight cialis tadalafil generic for cialis cialis online deutschland
buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:30 ب.ظ

Wow loads of valuable data.
when can i take another cialis click here to buy cialis achat cialis en itali cialis with 2 days delivery cialis 10mg prix pharmaci cialis prezzo di mercato buy cheap cialis in uk cialis kaufen wo cialis professional from usa buy cialis online cheapest
buy cialis online cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 02:51 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis generico online cialis 50 mg soft tab cialis prezzo di mercato cialis 5 mg buy cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg prix en pharmacie viagra vs cialis cialis generika cialis generique 5 mg cialis generico lilly
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 02:48 ب.ظ

Many thanks. Ample tips!

buying cialis overnight cialis 20mg prix en pharmacie tarif cialis france cialis tadalafil cialis uk next day cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20mg preis cf when will generic cialis be available cialis patent expiration venta de cialis canada
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis coupon cialis online napol cialis generika in deutschland kaufen cialis preise schweiz cialis efficacit cialis generico en mexico precios cialis peru cialis qualitat when will generic cialis be available low cost cialis 20mg
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:06 ب.ظ

Thanks a lot! Awesome information!
cialis 5 mg buy cialis wir preise get cheap cialis cialis daily new zealand buy cialis online nz tadalafil 20mg canada discount drugs cialis venta cialis en espaa cialis tablets cialis daily dose generic
buy cialis with no prescription
جمعه 9 آذر 1397 03:20 ق.ظ

You said it adequately.!
cost of cialis per pill cialis cipla best buy cialis dose 30mg prezzo di cialis in bulgaria cialis pas cher paris cialis para que sirve side effects for cialis buy cheap cialis in uk tadalafil 5mg cialis online
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:01 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis for sale comprar cialis 10 espa241a we recommend cialis best buy generic cialis cialis kaufen canadian cialis cialis generico online cialis en 24 hora get cheap cialis enter site natural cialis
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:58 ق.ظ

Really lots of fantastic material!
cialis rezeptfrei we recommend cialis info how to buy cialis online usa cialis cost cialis 05 cialis canadian drugs canadian discount cialis cialis canada on line we recommend cialis info tadalafil
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:28 ب.ظ

This is nicely expressed. !
cialis 5 mg buy only now cialis 20 mg cialis 5 mg para diabeticos fast cialis online tadalafil generic cialis bula rx cialis para comprar canadian discount cialis cialis pills boards buy cialis cheap 10 mg
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:26 ق.ظ

Many thanks! Wonderful information!
sialis cialis 5mg billiger cialis patentablauf in deutschland how much does a cialis cost prix cialis once a da only now cialis 20 mg cialis tablets australia cialis price thailand cialis prezzo di mercato where cheapest cialis
cheap 20mg levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:39 ب.ظ

You've made your stand pretty effectively.!
buy levitra online levitra buy generic levitra levitra 10 mg kopen buy levitra generic buy levitra 10mg buy levitra online buy levitra generic buy levitra generic buy levitra 10mg
Cialis prices
سه شنبه 10 مهر 1397 11:48 ق.ظ

Good advice. Regards.
acheter cialis meilleur pri cialis daily new zealand cialis dose 30mg cialis generico en mexico prices for cialis 50mg cialis from canada achat cialis en europe cialis generico postepay bulk cialis cialis prices in england
buy generic cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 07:15 ق.ظ

Very good info. Regards!
cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg preis cf generic cialis levitra cialis cuantos mg hay cialis coupon generico cialis mexico generic for cialis cialis without a doctor's prescription viagra or cialis viagra vs cialis vs levitra
buy cialis online cheap
شنبه 7 مهر 1397 06:46 ق.ظ

Nicely put, Regards.
cialis kaufen bankberweisung buying cialis on internet canadian discount cialis tadalafil 20 mg cialis authentique suisse cialis rezeptfrei sterreich cialis kaufen cialis pills price cialis wal mart pharmacy cialis dosage recommendations
online pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 08:58 ب.ظ

You stated that wonderfully.
canadian rx canadianpharmacyusa24h northwest pharmacies in canada online pharmacies tech school canadian pharmacy cialis reputable canadian prescriptions online top rated canadian pharmacies online aarp recommended canadian online pharmacies northwest pharmacies online canada drugs
cialisvbuy.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:26 ق.ظ

Appreciate it! A lot of information!

generic cialis soft gels look here cialis order on line interactions for cialis cialis great britain side effects of cialis costo in farmacia cialis compare prices cialis uk cialis free trial cialis dosage generico cialis mexico
buy viagrow pro
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:22 ق.ظ

Good posts. Many thanks!
aarp recommended canadian online pharmacies buy viagra usa canadian medications list buy vistagra online safe buy vistagra online safe northwestpharmacy canada online pharmacies surrey canadian pharmaceuticals companies buy vistagra online safe drugs for sale in mexico
Online cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:47 ب.ظ

Terrific tips. With thanks!
buying cialis in colombia ou trouver cialis sur le net buy cialis online cheapest cialis para que sirve cialis tablets usa cialis online il cialis quanto costa cialis en 24 hora buy cialis online cheapest legalidad de comprar cialis
cialissi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:58 ق.ظ

Thanks, Ample write ups.

canadian cialis cialis generisches kanada cialis 5 mg funziona cialis generico cialis online nederland purchase once a day cialis cialis dosage amounts india cialis 100mg cost cialis venta a domicilio cost of cialis per pill
http://cialisda.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:49 ب.ظ

Kudos, Loads of data!

rx cialis para comprar how to purchase cialis on line only here cialis pills viagra vs cialis vs levitra cialis in sconto walgreens price for cialis 40 mg cialis what if i take cialis super acti cialis et insomni cialis 5 mg buy
http://viabiovit.com/online-pharmacy-prescription-drugs-uk.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:33 ق.ظ

Very good facts. Appreciate it.
online viagra cheap buy generic viagra with paypal how old do you have to be to buy viagra viagra from usa pharmacy buy viagra legally buy viagra pill purchase viagra uk generic sildenafil citrate is sildenafil generic buy generic viagra
cialissi.com
دوشنبه 22 مرداد 1397 06:32 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis ahumada costo in farmacia cialis prescription doctor cialis tadalafil tablets side effects for cialis are there generic cialis calis cialis generika import cialis wow cialis tadalafil 100mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30