تبلیغات
صنعت فولاد - آخرین وضعیت هشت طرح استانی احیا مستقیم و فولادسازی

آخرین وضعیت هشت طرح استانی احیا مستقیم و فولادسازی

شنبه 15 خرداد 1389 01:32 ب.ظ

نویسنده : علی فروزان
ارسال شده در: فولادسازی و بیلت ، آهن اسفنجی ،
براساس این گزارش، عملكرد پیشرفت فیزیكی طرح فولاد چهارمحال و بختیاری تا پایان فروردین‌ماه امسال حاكی است كه واحد احیای مستقیم 82/55 درصد، واحد فولادسازی 17/17 درصد، واحدهای پشتیبانی و جنبی 86/27 درصد پیشرفت كرده است.

وضعیت پیشرفت فیزیكی طرح فولاد میانه نیز نشان می‌دهد كه این طرح در بخش احیای مستقیم 04/43 درصد، واحد فولادسازی 54/15 درصد، واحدهای پشتیبانی و جنبی 65/35 درصد پیشرفت فیزیكی دارد. طرح فولاد قائنات نیز تا پایان فروردین‌ماه89 در بخش واحد احیای مستقیم 4/49 درصد، در واحد فولادسازی 12 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 45/28 درصد پیشرفت فیزیكی دارد.

همچنین میزان پیشرفت فیزیكی طرح فولاد نی‌ریز در مدت یاد شده، در بخش واحد احیای مستقیم 11/50 درصد، در واحد فولادسازی 3/16 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 7/25 درصد گزارش شده است.

براساس این گزارش، طرح فولاد شادگان نیز تا پایان فروردین‌ماه امسال در بخش واحد احیای مستقیم 47/50 درصد، در واحد فولادسازی 67/14 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 99/34 درصد پیشرفت فیزیكی را پشت سر گذاشته است.

طرح فولاد بافت نیز در بخش واحد احیای مستقیم 16/37 درصد، در واحد فولادسازی 20/3 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 53/20 درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.

یكی دیگر از طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی، طرح فولاد بافق است كه تا پایان فروردین‌ماه امسال در واحد احیای مستقیم 88/37 درصد، در واحد فولادسازی 26/3 درصد و واحدهای پشتیبانی و جنبی 65/20 درصد پیشرفت فیزیكی را تجربه كرده است.

وضعیت پیشرفت فیزیكی طرح فولاد سبزوار نیز نشان می‌دهد كه این طرح در پایان فروردین‌ماه سال جاری در بخش احیای مستقیم 4/36 درصد، در واحد فولادسازی 20/3 درصد، واحدهای پشتیبانی و جنبی 82/16 درصد و كل طرح از 75/17 درصد پیشرفت فیزیكی برخوردار است.

این گزارش حاكی است، براساس آمار یاد شده، بالاترین پیشرفت فیزیكی طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی در بخش احیای مستقیم با 82/55 درصد مربوط به طرح چهارمحال و بختیاری و در بخش فولادسازی نیز با 17/17 درصد متعلق به همین طرح است. طرح فولاد شادگان نیز با پیشرفت فیزیكی 47/50 درصد در بخش احیای مستقیم در رده دوم قرار دارد و طرح فولاد نی‌ریز با 11/50 درصد پیشرفت فیزیكی در بخش احیای مستقیم در ردیف سوم قرار دارد. در بخش فولادسازی نیز طرح‌های فولاد نی‌ریز با 32/16 درصد و فولاد میانه با 54/15 درصد به ترتیب حائز رتبه‌های دوم و سوم طرح‌های 8گانه هستند.
 در اینجا به ذكر جزئیات بیشتری از طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی می‌پردازیم.  

فولاد قائنات
طرح فولاد قائنات در استان خراسان‌جنوبی شهرستان قائن در حال اجراست و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح شامل یك واحد احیای مستقیم به روش میدركس، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی این طرح به ترتیب شامل 120 میلیون یورو  و 2016 میلیارد ریال، دستگاه اجرایی آن شركت ملی فولاد ایران و مشاور مادر طرح، شركت برسو است. پیمانكاران طرح در بخش واحد فولادسازی شركت‌های ایریتك و ایراسكو و در بخش واحد احیای شركت‌های ایریتك، تاسیسات دریایی و ایراسكو هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز مواد اولیه این طرح نیز سالانه یك میلیون و 240 هزار تن گندله برآورد شده است. فعالیت‌های جاری این طرح در واحد احیا، ادامه فعالیت‌های مهندسی در بخش‌های فرآیند، ساختمان، مكانیك، برق و ادامه عملیات اجرایی در بخش‌های Day Bin، Reformer، Product Bin، Clarifier و حمل بخشی از تجهیزات به سایت و ادامه فعالیت در ساختمان‌های غیرصنعتی و در بخش واحد فولادسازی، تكمیل 383 شمع ستون‌های سالن‌های اصلی ذوب و ادامه عملیات شمع‌ریزی، ادامه اجرای ساختمان اداری و فعالیت‌های مهندسی و در واحد پشتیبانی نیز ادامه اجرای ساختمان اداری مركزی مجتمع است. این گزارش حاكی است: از ابتدای اجرای طرح احداث واحد فولادسازی قائنات تا پایان فروردین‌ماه سال 89 در مجموع 738 میلیارد و 220 میلیون ریال هزینه شده است. طرح احداث فولادسازی نی‌ریز از دیگر طرح‌های 8‌گانه استانی و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال و مشخصات فنی طرح شامل یك واحد احیای مستقیم به روش PERED، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب 56/96 میلیون یورو و 2065 میلیارد ریال است.    

فولاد نی‌ریز
دستگاه اجرایی آن شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت تارا طرح و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، فولاد تكنیك و در بخش واحد فولادسازی: فولادتكنیك، فولاد پایا و MME هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح یك میلیون و 240 هزار تن گندله است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل: ادامه مهندسی پایه و تفصیلی در احیا و فولادسازی، ادامه ساخت و حمل و تجهیزات بخش احیا و فولادسازی، ادامه اجرای فعالیت‌های سیویل در بخش‌های احیا و فولادسازی، ادامه طراحی ساختمان‌های جنبی و جاده‌های داخلی و جمع‌آوری آب‌های سطحی توسط مشاور و ادامه عملیات نصب تجهیزات در بخش احیا است. همچنین از ابتدای طرح تاكنون رقمی معادل 684 میلیارد و 360 میلیون ریال در اجرای آن هزینه شده است.  

فولاد شادگان
از دیگر طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی طرح احداث واحد فولادسازی شادگان است كه در استان خوزستان شهرستان شادگان در دست اجراست. هدف از اجرای این طرح تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است و مشخصات فنی آن شامل یك واحد احیای مستقیم به روش PERED، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب 6/115 میلیون یورو و 1919 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی آن نیز شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت تارا طرح و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا: فولاد پایا، تدبیرصنعت و MME و در بخش واحد فولادسازی: فولاد گسترش، سدید، كارون، دزدشت، سدید و  MCC هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه آن یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل: ادامه شمع‌كوبی انبار بیلت و انبار قراضه و نوار نقاله‌ها، بتن‌ریزی و اجرای فونداسیون ساختمان كنترل روم، نصب Bustle ring و Upper part كوره، اتمام بتن‌ریزی دیواره‌های Clarifier، ادامه اجرای نمای ساختمان اداری و ادامه كار در سایر قسمت‌ها است. همچنین از ابتدای اجرای طرح تاكنون مبلغ 950 میلیارد و 860 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.  

فولاد سبزوار
طرح احداث واحد فولادسازی سبزوار از دیگر طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی است كه در استان خراسان‌رضوی شهرستان سبزوار در حال اجراست.   هدف از اجرای این طرح، تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال و مشخصات فنی آن شامل: یك واحد احیای مستقیم، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب8/103 میلیون یورو و 1799 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح نیز شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، مهندسی مشاور تارا طرح و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، انرژی‌گستر  نصیر و MMTE و در بخش واحد فولادسازی، انرژی‌گستر نصیر، MCC و كارون‌دزدشت هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه یك میلیون و 240 هزار تن در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل: ادامه نصب اسكلت فلزی كوره و بلوئر و نصب پانل‌های ریفرمر، ادامه عملیات قالب‌بندی و آرماتوربندی و بتن‌ریزی دیواره‌های برج خنك‌كن آب تمیز، انجام عملیات آجرچینی  Control Room و ساختمان اداری، ادامه عملیات قالب‌بندی و آرماتوربندی قیف پایینی مخزن روزانه و ادامه ساخت تجهیزات داخلی در كارگاه‌های سازنده و حمل بخشی از آنها به محل سایت است. همچنین از ابتدای اجرای این طرح تاكنون مبلغ 408 میلیارد و 790 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.  

فولاد میانه
از دیگر طرح‌های مورد گزارش طرح احداث واحد فولادسازی میانه است كه در استان آذربایجان‌شرقی، شهرستان میانه در دست اجرا است. هدف از اجرای طرح تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال و مشخصات فنی آن شامل: یك واحد احیای مستقیم به روش PERED، یك واحد فولادسازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن نیز به ترتیب 38/104 میلیون یورو و 2085 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت مشاور پولاد و پیمانكاران طرح در بخش واحد احیا، قرارگاه خاتم و در بخش واحد فولادسازی شركت‌های آسكوتك، MMTE، الكتروكنترل و MME هسند و نوع قرارداد نیز به‌صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه آن نیز یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح شامل ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در واحدهای احیا و فولادسازی و در واحد پشتیبانی شامل ادامه فعالیت‌های اجرایی و مهندسی ساختمان‌های جنبی است. همچنین از ابتدای اجرای طرح تا پایان فروردین‌ماه 89 در مجموع 726 میلیارد و 380 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.  

فولاد بافق
طرح احداث واحد فولادسازی بافق نیز از دیگر طرح‌های 8‌گانه استانی است كه محل اجرای آن در استان یزد، شهرستان بافق و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح شامل: یك واحد احیای مستقیم، یك واحد فولاد‌سازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن نیز به ترتیب 7/107 میلیون یورو و 1771 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح، شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، مشاور ایتوك ایران و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، شركت قائم‌الرضا و MMTE و در بخش واحد فولادسازی شركت‌های  تام ایران خودرو، ایران خودرو سازه و فوكس آلمان هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح در واحد احیا شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی (پایه و تفصیلی)، عملیات سیویل ریفرمر، كوره، دودكش، بلوئر، ادامه تامین و نصب تجهیزات، در واحد فولادسازی شامل: تحویل زمین به پیمانكار مربوطه و آغاز تجهیز كارگاه و در واحد پشتیبانی شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی است. همچنین از ابتدای طرح تاكنون معادل 419 میلیارد و 70 میلیون ریال برای آن هزینه صرف شده است.  

فولاد بافت
یكی دیگر از طرح‌های مذكور، طرح احداث واحد فولادسازی بافت است كه در استان كرمان، شهرستان بافت در دست اجرا است و هدف از اجرای طرح تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح نیز شامل: یك واحد احیای مستقیم، یك واحد فولاد‌سازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی است. میـزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن به ترتیب 19/111 میلیون یورو و 1619 میلیارد ریال است. دستگاه اجرایی طرح شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح: شركت برسو و پیمانكاران آن در بخش واحد احیا، قرارگاه خاتم، فولاد پایا، MME و در بخش واحد فولاد‌سازی، قرارگاه خاتم و MME  هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح یك میلیون و 240 هزار تن گندله در سال است. اهم فعالیت‌های جاری طرح در واحد احیا شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی، ادامه فعالیت‌های اجرایی در كوره، كلاریفایر، Day Bin و Storage Bin و...، در واحد فولادسازی شامل: پیگیری‌های لازم برای آغاز عملیات اجرایی و تحویل زمین به پیمانكار مربوطه و در واحد پشتیبانی نیز ادامه فعالیت‌های اجرایی در سایت است. همچنین از ابتدای اجرای طرح تاكنون مبلغ 295 میلیارد و 990 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.

 فولاد چهارمحال و بختیاری
 طرح احداث واحد فولادسازی چهارمحال و بختیاری نیز یكی دیگر از طرح‌های 8‌گانه فولاد استانی است كه در استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان بروجن در دست اجرا است و هدف از اجرای آن تولید 800 هزار تن فولاد خام در سال است. مشخصات فنی طرح شامل: یك واحد احیای مستقیم به روش MIDREX، یك واحد فولاد‌سازی با روش قوس الكتریكی و ایستگاه ریخته‌گری مداوم با تاسیسات جانبی و میزان سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی آن نیز به ترتیب 78/125 میلیون یورو و 2010 میلیارد ریال است.   دستگاه اجرایی طرح، شركت ملی فولاد ایران، مشاور مادر طرح، شركت مشاور پولاد و پیمانكاران  آن در بخش واحد احیا، شركت‌های انرژی‌ گسترنصیر و MMTE و در بخش واحد فولاد‌سازی شركت‌های فولاد پایا، تدبیر صنعت و MME هستند و نوع قرارداد نیز به صورت EPC است. نیاز سالانه مواد اولیه طرح نیز یك میلیون و 240 هزار تن است. اهم فعالیت‌های جاری طرح در واحد احیا شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در بخش‌های كوره و ریفرمر و...، در واحد فولادسازی شامل: ادامه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در این بخش و در واحد پشتیبانی نیز ادامه فعالیت‌ها در سایت است. همچنین از ابتدای اجرای طرح مذكور تا پایان فروردین‌ماه امسال 850 میلیارد و 90 میلیون ریال برای آن هزینه شده است.


دیدگاه ها : () 
آخرین ویرایش: - -Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:59 ق.ظ

Wonderful postings. Regards!
american pharmacy cialis cialis kaufen bankberweisung safe dosage for cialis cialis daily reviews buy cialis sample pack costo in farmacia cialis cialis online nederland cialis tadalafil online how does cialis work generic cialis 20mg tablets
Viagra or viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:20 ق.ظ

Well voiced of course! .
online purchase viagra buy viagra sample buy viagra generic buy viagra pharmacy online generic viagra pharmacy buy viagra online without prescription with overnight delivery order viagra without prescription where can i buy viagra online buy viagra alternative lowest price viagra
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 02:34 ق.ظ

Kudos, Excellent stuff!
estudios de cialis genricos cialis generic tadalafil buy buy cialis sample pack generico cialis mexico fast cialis online tadalafil cialis para que sirve look here cialis cheap canada cialis kaufen bankberweisung buy online cialis 5mg
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 12:40 ق.ظ

Thanks! Loads of postings!

cialis generic cialis generique 5 mg we like it cialis price order a sample of cialis cialis online holland tarif cialis france canadian drugs generic cialis order generic cialis online achat cialis en suisse cialis professional from usa
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 06:08 ق.ظ

Very good facts, With thanks.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis dosage cialis canada generic cialis tadalafil side effects of cialis get cheap cialis cialis e hiv cialis rezeptfrei sterreich import cialis cialis 100 mg 30 tablet
Johnette
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:39 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little
more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.
Maybe you could space it out better?
kathernaltmiller.weebly.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:50 ق.ظ
Hello, I wish for to subscribe for this web site to take newest
updates, therefore where can i do it please help out.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:50 ب.ظ
It's truly a great and helpful piece of info. I am glad that you simply
shared this useful info with us. Please stay us up to date like this.

Thank you for sharing.
امین مظاهری
شنبه 30 خرداد 1394 02:58 ب.ظ
با سلام مطالب مفیدی بود
خیلی ممنون
فقط از وضعیت فعلی این پروژه ها خبری دارید که به ما بدید ممنون میشم کار من واردات تجهیزات تحریمی و ابزار دقیق است
برات محمد حیدر پور
شنبه 22 آذر 1393 07:42 ب.ظ
متشكرم
اطلاعات مفید بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر