تبلیغات
صنعت فولاد - مهندسی مواد

آشنایی با گرایش های کارشناسی ارشد مهندسی مواد


1 – گرایش شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مهندسی مواد مهندسی

2- گرایش جوشکاری

3- گرایش استخراج فلزات

4- گرایش سرامیک

5- گرایش شکل دادن فلزات

6- گرایش مهندسی مواد – ریخته گری

7- گرایش مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت از مواد